Değerlerimiz

Dijitalleşme ve teknolojinin hızlı gelişimi, şehirleşme ve demografideki hızlı değişim

yaşamı da farklılaştırıyor. Örneğin tüketici davranışları değişti, buna paralel olarak

tüketicilerin kurumlardan beklentileri de değişti. Diğer yandan iklim değişikliği

ve azalan kaynaklar çevre üstünde baskı oluşturan üretim ve tüketim şekillerimizi

değiştirmemiz gerektiğini ortaya koydu. Ekosistemleri koruyan sürdürülebilir atık geri dönüşüm yöntemleriyle hammadde ihtiyacının sağlanması gerekiyor. Bu trendlerle şekillenen günümüzde iş dünyasının daha iyi bir gelecek için dönüştürücü güç olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktadan hareketle katma değerli bir iş modeliyle pozitif etki yaratma yaklaşımını benimsiyoruz. Ana etki alanlarımız olan çevre, çalışanlar, toplum ve değer zincirinde pozitif etkimizi artırmaya odaklanıyoruz.

grap.png

ÇEVRE

DEĞER

ZİNCİRİ

TOPLUM

ÇALIŞANLAR

ÇEVRE

Artboard Copy 30x.png

ÇEVRE

YAKLAŞIM

Hammaddelerini atıklardan sağlayan bir üretici olarak çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin devamlılığı için kilit rol oynuyor. İklim değişikliği ve azalan kaynaklar tarım ve gıda sektörünü önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele en öncelikli odaklarımız arasında, bunun yanı sıra döngüsel ekonomiyi destekleyen atık ve ambalaj uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 

ODAKLAR

İklim Değişikliği ve Enerji, Atık ve Ambalaj Yönetimi

TOPLUM

Artboard Copy 31.png

TOPLUM

YAKLAŞIM

Toplumla beraber büyümeyi uzun dönemli başarının anahtarı olarak görüyoruz. Topluma en büyük katkımızı işimizle istihdam ve ekonomik büyüme sağlayarak yapıyoruz. Ekonomik büyümeye katkı yaparken yerel istihdam ve kalkınmaya öncelik veriyoruz. Faaliyet alanlarımızla bağlantılı ortak değer yaratan farklı toplumsal projelerle yer alarak sosyal fayda sağlıyor, etki alanımızı genişletiyoruz. 

ODAKLAR

Yerel Ekonomiye Katkı, Toplumsal ve Sosyal Yatırımlar

DEĞER ZİNCİRİ

Artboard Copy 32.png

DEĞER

ZİNCİRİ

YAKLAŞIM

Değer zincirimizle; tedarikçi, fabrika, depo ve distribütörlere kadar farklı paydaşlara dokunuyoruz. Pozitif etki yaratma anlayışımızı geri dönüşüm faaliyetlerimizle sınırlı tutmayarak değer zincirimize yayıyoruz. En önemli hammaddelerimiz plastik ve kağıt, sürdürülebilir atık uygulamaları ile koruyoruz. İşbirlikçilerimiz ve sponsorlarımızla ortak projeler hayata geçiriyoruz. Firmalara en iyi teknolojiyi yani TohumX app’i sunmak için sadelik ve bilgi güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz.

ODAKLAR

Değer Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Atık, Ürün Sadeliği ve Bilgi Güvenliği

ÇALIŞANLAR

Artboard Copy 32x.png

ÇALIŞANLAR

YAKLAŞIM

İşimizin odağında insan yer alıyor. Yetenekler işimizi ileriye taşıyan en önemli unsur. Çalışanlarımızın yeteneklerine yatırım yapıyor, çeşitliliğe değer veren adil bir çalışma ortamı sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmayı önemsiyoruz.İşimiz teknoloji olduğu için en iyi yazılım geliştiricilerimizle bilgi birikimlerimizi açıyoruz. Lojistikte ve firma içinde önce güvenlik diyerek sıfır kaza yaklaşımıyla operasyonlarımızı yürütüyoruz.  

ODAKLAR

Yetenek Yönetimi, Çalışan Bağlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği 

kuresel_amaclar_simge_izgarasi_renkli.pn

KÜRESEL AMAÇLAR