Artboard Copy 35.png

TohumX MÜŞTERİ

Biz TohumX'iz. Biz dünyayı iyileştirenleriz… 

Daha sağlıklı bir ekosistem ve daha yaşanır bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Temellerinde harcımızın olduğu Türk Geri Dönüşüm sektörünün potansiyeline, ülkemizin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü biz, doğduğu topraklara olan borcunu ekolojiye yatırımla, üretimle, ihracatla ve istihdamla ödeme arzusunu ortaya koyan bir şirketiz. Çünkü biz, büyük hedefler ve büyük idealler peşinde koşan tutku dolu bir aileyiz. 2018’de başlayan “onarma” yolculuğumuzu, ulusal pazarlarda da hızla yükselen bir değer olarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 

TohumX, sektördeki itibarı ve hizmet sürekliliği için en önemli koşullardan birinin, bilgiyi zamanında, doğru, en iyi ve uygun şekilde korumak olduğunun bilincindedir. Şirketin bilgi varlıklarının korunmasına dair temel sorumlulukları şunlardır: 

Kuruma ait bilgi varlıklarını tanımlamak, 

  • Çalışanların ve tüm paydaşların bilgilerini korumak, 

  • Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, 

  • Bilgi varlıklarını sadece yönetimin belirlediği amaçlar için kullanmak, 

  • Kurumun belirlediği güvenlik politika ve kurallarını uygulamak, 

  • Bilgi güvenliği standartlarının ve süreçlerinin güncelliğini sağlamak, 

  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek güncel tutmak, 

  • Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri belirli zamanlarda gözden geçirmek ve risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almaktır. 

Artboard Copy 37.png

TohumX müşterileri, her gün güncellenen hurda fiyatlarından yararlanır. Miktar fiyatı arttırmamaktadır ve her miktar için atık(hurda) hizmeti vermekteyiz. TohumX değerleri dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek üzerine kurulmuştur..

Şirketler.

Firmalar için verinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız çünkü bizim için değerli. Verilerinizi en doğru şekilde tutuyoruz. atıklarınızı en hassas şekilde tartıyor ve cinslerine göre de ayırıyoruz. miktarlarını grafiklerle yansıtıyoruz.

Artboard Copy 38.png

TohumX Grafikler, web sitesindeki TohumX Web verileri görselleştirmek için mükemmel bir arayüzdür. Basit çizgi grafiklerden karmaşık hiyerarşik ağaç haritalarına kadar, TohumX Web çok sayıda kullanıma hazır grafik türü sağlar.

TohumX Grafikleri kullanmanın en yaygın yolu, web sayfamızda katıştırdığınız basit JavaScript'tir. TohumX Web'te  Şirketinize/fabrikanıza veya yerel işetmenize vb. ait grafiklerinizi mobilden webe QR kod ile aktarabilirsiniz ve PDF işlemlerinizi buradan yaparsınızn