Misyonumuz

evrendeki en küçük atık tanesine kadar ulaşmak, ve yeniden hammadde olarak

kullanılmasını sağlamak

back.png
13.png
12.png
11.png
10.png
9.png
7.png
6.png
5.png
3.png
2.png
4.png
1.png
305.png
290.png
257.png
228.png
201.png
156.png
136.png
94.png
98.png
135.png
134.png
93.png
75.png
2.png

Şirket HAKKINDA

TohumX, tohumx çalıştığı tesislerin lisansı kapsamında yüksek kaliteli ve tamamen şeffaf bir geri dönüşüm hizmeti sunar. Tüm süreç titizlikle denetlenir, sorgulanmaya uygundur ve tohumx App üzerinden kolayca incelenebilir.

#TOHUMX OLARAK

TohumX olarak geri dönüşüm, atık yönetimi, atık lojistiği çevre hizmeti ve enerji sektörlerindeki operasyonlarımız ile faaliyetlerimizi geniş bir alanda sürdürüyoruz. 2018 yılında çıktığımız yolda Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün geliştirerek sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.Türkiyenin en teknolojik geri dönüşüm mobil uygulamasını geliştirerek İstanbul ve Türkiye’nin diğer illerinde geri dönüşümde lider olma yolunda ilerliyor. 2020'de İstanbul sınırlarını aşarak önemli bir adım attık. 2020 yılında ise küresel piyasada ticari sürdürülebilirlik doğrultusunda bulunduğumuz bölgede etki alanını genişletmeye yönelik önemli bir adım atarak küresel pazarda ve gelişmekte olan ülkelerdeki TohumX aktivitelerini artırma planı ile hareket ettik. TohumX sahip olduğu geri dönüşüm ve atık ayırma, uzaklaştırma tesisleri altyapısıyla yurt içi atık pazarında rekabet oluşturarak firmalara atıkları için en yüksek fiyatları ödemeyi sağlamaktadır. 

Ayrıca atıkların eksilmesi, tartım sonuçlarının güvenilirliğini teğit ederek atıkların standartlar içinde satın alımını yapmaktadır. TohumX, müşterilerine atıklarının geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilir hale getirdikleri materyalleri sağlamaktadır. TohumX aracılıkla kurulmuş ve atık üretici firmaların atıklarının en iyi fiyatlardan alınmasını sağlayarak türkiyede geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamaktadır ve TohumX gelirini sadece Geri Dönüşüm Tesislerinden ve Atık Ayırma tesislerinin Karlarından pay almaktadır. Ayrıca TohumX sahip olduğu teknolojik altyapı ile globalleşme hedefi olan bir şirket konumundadır.

 

TohumX 2021 planları içerisinde, sağladığı hizmeti hane düzeyine çıkartarak Türkiyenin her hanesine ürettikleri atıkları için aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. TohumX'in hedefi Dünyamızda üretilen her atığın ayrıştırılmasını sağlamak ve her atık türünün yeniden hammadde olarak kullanılmasını hedeflemektedir. organik atıkları gübreleme, kağıt atıkları yeniden kullanım, plastik atıkları hammadde vb. .TohumX’i Türkiyenin En büyük çevre hizmeti ve Üretim Tesisi olarak adlandırabiliriz.

Bir Bakışta TohumX

KURULUŞ TARİHİ

6 EKİM 2018

GENEL MERKEZ

BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

YÖNETİM

FIRAT ORHAN

EMRE ŞAHİNER

TOLGA ATAM

Açık bir platformu korurken büyümeye odaklanmak, bir meydan okumayı benimseyen yetenekli bir yönetici ekibi gerektirir. Aynı zamanda misyonumuzu destekleyen ve finansal hedeflerimizi koruyan bir yönetim kurulu gerektirir . TohumX'de birine sahip diğerine de şirket büyüdüğünde sahip olacağımız  için şanslıyız.

Açık bir platformu korurken büyümeye odaklanmak, bir meydan okumayı benimseyen yetenekli bir yönetici ekibi gerektirir. Aynı zamanda misyonumuzu destekleyen ve finansal hedeflerimizi koruyan bir yönetim kurulu gerektirir . TohumX'de birine sahip diğerine de şirket büyüdüğünde sahip olacağımız  için şanslıyız.

*Hayır, web sitesinde bir hata yok. Sadece biraz çaba sarf etmelisin,

bu paragrafta bir anlam var. 

İki yılda uzun bir yol katettik ve şimdi geri dönüşümdeki büyümemizi sürdürmek ve diğer teknoloji alanlarına da yayılmak için iyi bir konuma sahibiz. Hayalimiz, dünyadaki herkesin atığına ulaşmak ve bu amaç doğrultusunda teknoloji takımlarımızı büyütmemiz. Ayrıca insanların bilgi arama, tüketme ve bunlarla etkileşime geçme biçimini değiştirmeyi amaçlayan tohumları TohumX'in içine koymaya başladık. Yeni ürünlerimizin gelişmesinin ve gelişmesinin yıllar alacağını biliyoruz, ama yine de acelemiz yok.

#MOTTOMUZ
Sosyal kuruluşların varlığını                  
bir kuruluştur.
yetersiz bulan
DEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZ,

2019 yılı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik zorlukların gözlemlendiği bir yıl oldu. Tüm bu tabloya rağmen TohumX değer üretmeye ve varlığımızı ve eylemlerimizi etkin bir şekilde sürdürmeye devam ettik. İstanbul’dan gücümüzü alarak İstanbul dışında da büyüyerek etki alanımızı genişlettik. Bugün TohumX Mobil Uygulamasıyla, İstanbul’un 20’den fazla turistik alanını kimyasal atıklardan temizledik ve çalıştığımız endüstriyel tesis sayısını 49'e çıkardık ve çalıştığımız firmalara piyasanın değerinde ücretler ödeyerek geri dönüşüme ışık tuttuk. Geri Dönüşüm Hacmi bakımından Türkiye’nin ve Dünyanın En nitelikli Çevre Hizmeti Uygulamasıyız. Ve Türkiyenin Atık Fiyatlarını Belirleme yolunda ilerliyoruz. Büyümeye hızla devam ediyoruz ve bunu yaparken sektörümüzün  ve dünyanın farklı trend ve zorlukları ile karşı karşıya  olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. İklim değişikliği ve azalan kaynakların çevre üzerinde  yarattığı baskı, şehirleşme, yerel değişimler, üretim, tüketim ve dijital dönüşüm  hareketlerinin yeni düzenleme ihtiyacını gerekli kılıyor. Küresel riskleri bütüncül bir yaklaşım ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla yönetiyor, katma değerli  bir iş modeli benimsiyoruz. Stratejimizi, değer zincirlerimize dayanarak etki alanlarımızı çevre, çalışanlar, toplum etc. olarak belirledik. İnovatif  bir yaklaşımla, ortaklılar ve yeni işbirlikleri oluşturarak nasıl daha iyi bir etki yaratabiliriz ?sorusunu açıklıyor ve Şirket Hedefleri’ne katkımızı ortaya koyuyoruz. Çabalarımızı liderlik düzeyinede korumak  için Geri Dönüşüm Küresel Girişimlerin bir parçası oluyoruz. 

Büyümeye devam ederken sektörümüzün ve dünyanın farklı trend ve zorluklarla karşı karşıya olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Değer zincirinde yer alan 5 Geri Dönüşüm Tesisi ile beraber çalışıyoruz. Çalıştığımız tüm paydaşlarımızın TohumX’in standartlarına uyum sağlayarak gelişmesine katkı sağlıyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği her zaman ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizin Karbon, enerji, atık ve su performansımızı iyileştirmek ve etkilerimizi en aza indirmek üzere çalışıyor ve etkilerimizi hedefler çerçevesinde takip ediyoruz. Yıllardır ülkemizde yapılmış olan geri dönüşüm çalışmaları atıkların geri kazanım oranını %10 dan yukarıya taşıyamamaıştır. Firmlara ek gelir oluşturacak ödemeler yapıyoruz ve bu oranın Türkiyede ilk 3 yılda %50'nin üzerine çıkmasını

ve Global pazara girdiğimizde de aynı etkiyi yaratmak için çalışmlarımızı aylık ve yıllık stratejilerimize uygyn sürdürüyoruz.İlimizde hedeflenen geri kazanım miktarının altında kazanım gerçekleştirilmektedir. İlimizde ambalaj atıkları geri kazanım ve/veya ambalaj atığı toplama ve ayırma konulu Çevre İzin ve Lisans belgesine sahip tesis sayısı 162’dir. Ayrıca İstanbul ili Vergi Dairelerine kayıtlı olan 792 adet ambalaj üreticisi, 6.984 adet piyasaya süren ve 539 adet tedarikçi tesis bulunmaktadır. 23 İlçe Belediyesi Ambalaj Atık Yönetim Planı onaylanmıştır.TohumX olarak 17.971.765.171 tl işlem hacmi yaratma amacındayız ve ek gelirlerle Şirketimizi Desteklemeyi hedeflemekteyiz

#TohumTEAM
Fırat ORHAN
Kurucu
google analytic.png
google ads.png
wix.webp
google_benim_işletmem.png
Tolga
ATAM
Backend Developer
Emre ŞAHİNER
Frontend Developer
Olabildiğince
temiz
bir
çıkartıyoruz.

Yetenekli insanları bir araya getirerek yaratıcı işler başarıyoruz.

İnsanların tutkulu oldukları şeyleri yaratıcı yollarla hayata olağan dışı düşünen, yeniden tasarlayan ve üreten bir ekibiz. Harika işer çıkarmak için çabalarken her şeyin maksimum sadelikte ve minimum yasasına uyularak yapılması en büyük çabamız. tohumx her gün gücüne güç katıyor.

Mesaj Var !

TohumX olarak, atıkların geri kazanımı konusunda üzerimize düşen görevi titizlikle sürdürmekteyiz ve yaptığımız işin öneminin bilincindeyiz.

Doğal kaynaklarımız olan madenlerimizin dikkatli ve iktisatlı kullanılmadığı takdirde; bu kaynakların da bir gün tükeneceği acı bir gerçektir. Günümüzde bu gerçeğin farkında olan gelişmiş ülkeler kaynak israfının önlemenin yanında, meydana gelen enerji krizi ve hayat standartlarını geliştirme çabaları sonucu atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanıma sunulması için yöntemler aramış ve uygulamaya koymuşlardır. Bu bağlamda gelişmiş veya gelişmekte olan her ülkenin kendi tabii kaynaklarından uzun vadede

azami şekilde faydalanması için atık israfını önlemesi, ekonomik değeri olan atık maddeleri geri kazanma, tekrar kullanma yöntemleri oluşturması gerekir.

Özellikle demir, bakır, çelik, nikel, kurşun, krom, pirinç gibi maddelerle kağıt, plastik, çinko, cam, alüminyum gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar hammadde oluşu, dünya kaynaklarımızın azalmasını önleyip geciktirmesinin yanında yurt dışından temin edilen atık malzemeye ödenen döviz miktarını da önemli oranda azaltacak, kullanılan enerjiden büyük  tasarruf sağlanacaktır. En önemli mesle atık miktarındaki azalama sayesinde çevre kirliliğinin de önemli ölçüde önüne geçilmiş olmasıdır. Bu önemli nedenlerin sonucu olarak bizlere düşen görev birey olarak, atık ve hurdaları TohumX gibi bir

firmaya ulaştırmaktır.

TohumX Pozitif Etki Planı ve sürdürülebilirlik performansımızı paylaştığımız raporumuza ve tüm operasyonlarımızdaki sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza,müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Kurucu
Fırat ORHAN
grayscale-photo-of-soil-cracks-3773042.j
grey-mountain-1292838.jpg
cracks-on-a-dry-land-3624372.jpg
TohumX
Geçecek.
Kuraklığın
Önüne

Atık yönetim teknolojimizi geliştirmek için %70 enerjimizi harcıyoruz.

Fikirleri yaptık, işleyişi izleyin.

 

Ürettiğimiz yeni tohumx app, birinin başlattığı fikirleri daha da geliştirmek için birlikte çalışıldı ve bu çalışkan insalar  sayesinde doğdu. Bu gelişimlerin tohumx ofisinde gerçekleşmesinin nedeni,güçlü ve yetenekli bieylerin ortak bir hedefe, yani en iyi geri dönüşüm deneyimini oluşturma amacına ulaşmak üzere tüm yaratıcılığını sadeleliğe dökme arzusu ile çalışması. Bunun için tek bir örnek yeterli: TohumX de yer alan, olabildiğince sade ve şık gelişmiş bir arayüz. özellikleri sadece birkaç kişinin eseri.  Sade, Kullanışlı, Soft.

insan fikrini olumlu yönde belirtti.
+100
DOĞA YOKSA GELECEK YOK
DOĞA YOKSA GELECEK YOK
DOĞA YOKSA GELECEK YOK
DOĞA YOKSA GELECEK YOK

TohumX olarak dünyamızın bize hoşgeldin dediği durumdan  daha iyi durumda bırakmaya kararlıyız. Sistemlerimiz yeniliklerimiz, dünyanın en ciddi sorunlarıyla başa çıkmak için sürdürdüğümüz çalışmalara da yardımcı oluyor.

İnovatif, dünya için oluşturulmuş teknoloji tabanlı uygulamalara sahip bir şirkete katılın.

Her uygulamayı kullanıcıların, çalışanlarımız ve gezegenimiz üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz.

Bunları göz önünde bulundurarak değerlerimizi korumak için en gelişmiş teknolojik çözümleri kullanıyoruz. Dünyanın her bölgesinde varlığımızı gösterebilme hedefimize ulaşmak için yapacağımız bir hataya bile yer yok. Yaşı nedeniyle teknolojiye hakim olamayan insanlar için eğitimler veriyoruz ve uygulamamızın sadeliğini korumaya gayret gösteriyoruz.. İklim değişikliği üzerinde farkındalığı arttıracak olan bir şirket yarattık ve bu önemli sorumluluğu yüklenmeye hazırız. Dünyanın değerli kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarımızla sektöre liderlik ediyoruz.