Artboard Copy 36.png

TohumX TESİS

ŞEFFAF, HESAP VEREBILIR, ETIK IŞ ANLAYIŞI 

TohumX, tecrübe birikimi neticesinde oluşturduğu  kültür ışığında, karar alma süreçlerinde ve uygulamalarında ulusal ve uluslararası yasalar doğrultusunda hareket etmektedir. Paydaşlar ile Çalışan ekibimiz Tesis’in tüm faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini, yasal mevzuata uyumunu ve politika, yönetmelik ve prosedürlerine uygunluğunu denetlemekte, düzenli aralıklarla Yönetim'e raporlamaktadır. 

Tüm iş süreçlerinde yasal düzenlemelerin yanı sıra toplumsal normları ve TohumX İş Etiği İlkeleri’ni göz önünde bulunduran TohumX, yolsuzlukla mücadele konusunda da titiz davranmaktadır. Şirket içinde ve dışında yürüttüğü iş süreçlerinde karşılaşılması muhtemel yolsuzluk vakalarıyla mücadelede hesap verebilirlik, şeffaflık kriterlerini ve etik değerleri esas alan Şirket, iş ilişkilerinde her türlü finansal bağımlılıktan kaçınmakta, bunun yanı sıra finansal ve operasyonel verileriyle ilgili olarak iş birliği yaptığı kurumları ve kamuoyunu doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirmektedir. 

Güvenilirlik ilkesi sayesinde Geri Dönüşüm nezdinde yüksek bir itibara sahip olan TohumX’de, raporlama döneminde herhangi bir yolsuzluk veya rüşvet vakası yaşanmamıştır. 

İTİBAR YÖNETİMİ

TohumX şirket güvenilirliğini ve itibarını kamuoyu nezdinde 

istikrarlı bir biçimde daha güçlü hale getiriyor.

TohumX, deneyim ve uzmanlıkla oluşturduğu sağlam kurum güvenilirliğini ve itibarını korumak için, tüm faaliyetlerini vizyonu ve kurumsal değerleri çerçevesinde yürütmektedir çünkü geri dönüşümde güven sözünü vererek işe koyulduk. Atık sorumluluğu, yüksek ayrıştırma kalitesi ve tartım konusunda gösterdiği hassasiyetin de etkisiyle kamuoyu nezdinde yüksek itibar sahibi olan TohumX, Etik Davranış İlkeleri’nde belirttiği üzere, Atık Dönüştürmeye yönelik tüm Ar-Ge çalışmalarını ve robotik araştırmaları, Ulusal Mevzuat’ın yanı sıra uluslararası regülasyonlar çerçevesinde ve teknoloji etiği ışığında sürdürmektedir. Bu yaklaşımı ve itibar yönetimi alanında gerçekleştirdiği kararlı çalışmalar sayesinde bugüne kadar birçok araştırmada yüksek itibar sonuçları elde eden TohumX, Eylül 2019’da açıklanan İtibar Atölyesi’nin gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması sonuçlarına göre, Atık sektörünün en itibarlı şirketi seçilmiştir. .

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Tüm iç ve dış paydaşlarıyla düzenli iletişim kuran TohumX, aldığı geribildirimleri iş süreçlerinde ve sürdürülebilirlik hedeflerinde dikkate alıyor. 

Çalışanlardan nihai atık lojistiğine, sivil toplum örgütlerinden lisansörlere, fabrikalardan depolara tüm paydaşlarıyla proaktif iletişim kurmayı ilke edinen TphumX, tüm iletişim süreçlerini etkin bir şekilde yönetmektedir. Paydaşlarının beklenti ve önceliklerini farklı platformlar aracılığıyla düzenli olarak alan Şirket, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda öncelik verdiği konularla paydaş beklentilerinin uyumlu olduğunu teyit etmiştir. Bu nedenle Atık Tartım hassasiyetini insandan çok makineye bağdaştırmıştır.